Szukaj

Polityka prywatności
  -  Polityka prywatności
 1. Definicje
  1. Administrator: Marta Chmielecka
  2. Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
  3. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba korzystająca ze sklepu internetowego Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane osobowe w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa przetwarzania obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania usług Administratora i dopasowania ich do potrzeb i wygody osób, której dane dotyczą (np. personalizowanie treści w usłudze), jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych produktów i usług Administratora oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,
  2. zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Umowa to, w przypadku Administratora, regulamin sklepu internetowego Marta Chmielecka. Jeśli zatem w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, zakłada u Administratora konto użytkownika lub dokonuje zakupu oferowanego przez niego towaru, to umowa o dostarczenie tego konta i sprzedaży towaru upoważnia Administratora do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do jej realizacji. Bez tej możliwości Administrator nie byłby w stanie zapewnić osobie, której dane dotyczą usługi, a osoba ta nie mogłaby z niej korzystać,
  3. prowadzenia i bieżącego zarządzania naszymi profilami społecznościowymi prowadzonymi w ramach popularnych portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram), w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowaniem wydarzeń lub konkursów, na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami,
  4. po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji tekstowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego, w tym promocji treści tworzonych przez Administratora – w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi świadczonych przez Administratora.
 4. W przypadku konieczności realizacji usług świadczonych przez Administratora, dane osobowe mogą być udostępniane operatorom mailingowym w celu realizacji newslettera, firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (takim jak: Przelewy24.pl) oraz firmom przesyłowym i dostawczym.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji, dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 6. Administrator na stronie sklepu internetowego Marta Chmielecka używa technologii, takich jak pliki cookie i podobnych, służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania i udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na stronie sklepu internetowego przez partnerów Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, osoba której dane dotyczą ma prawo zgłosić to Administratorowi (dane kontaktowe Administratora podane poniżej). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą może ponadto wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 10. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 11. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
 12. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. z uwagi na dochodzenie roszczeń – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i realizacji umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 13. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 14. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: sklep@martachmielecka.pl lub adres korespondencyjny: Marta Chmielecka ul. Poznańska 6a/25 88-100 Inowrocław